Het Nieuwe Toezicht: nieuwe uitdagingen vragen om meer toezien en minder toekijken

 

Datum: vrijdag 2 september 2016
Tijdstip: 13:30 uur
Locatie: De Doelen, Willem Burger Kwartier
Kruisplein 40, Rotterdam

Goed bestuur en goed toezicht mogen zich verheugen in toenemende maatschappelijke belangstelling.
En dat is niet voor niets. Er ontwikkelen zich nieuwe uitdagingen voor organisaties en haar toezichthouders. We bevinden ons in een tijdperk van grote technologische veranderingen en de globalisering zet door. Daarnaast is meer aandacht gewenst voor gedrag, cultuur en ethiek. Wat voor impact heeft dit op het toezicht op organisaties?

De Erasmus Universiteit Rotterdam is reeds 10 jaar actief met een breed aanbod van postdoctoraal onderwijs voor commissarissen en toezichthouders. Dit symposium markeert de volgende stap met de invulling van haar wetenschappelijke ambities op het gebied van corporate governance. Deze activiteiten zullen worden gebundeld onder de naam “Erasmus Governance Institute”.

Onder het dagvoorzitterschap van prof.dr. Jaap van Manen - onder meer voorzitter van de monitoring commissie corporate governance code – spreken:

- prof.dr. Paul Schnabel, onder meer oud directeur van het SCP en toezichthouder over de maatschappelijke verwachtingen rond toezicht.
- drs. Joukje Janssen RC, Partner Sustainability & Responsible Governance PwC over culture audits, sustainability en de rol van de toezichthouder.
- drs. Menno van Doorn, directeur van Sogeti en het VerkenningsInstituut Nieuwe Technologie (VINT) over technologische disrupties en hun impact op het toezicht.
- drs. Jan Stolker – Program Director van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders – over de bevindingen uit recent onderzoek op het gebied van de dynamiek in de markt voor toezichthouders en de plannen van het Erasmus Governance Institute.